Undervisning

 Undervisning – med faglighed, engagement og nærvær

På en skole er det naturligvis undervisningen, der er i centrum. Loven foreskriver, at vi som privat grundskole skal give en undervisning, der står mål med det, som man kan få i folkeskolen. Og det gør vi. Da det er de samme fag vores elever skal op i, så er det naturligvis også de fag vi som skole koncentrerer os om:

  • Dansk

Vi ser det som en afgørende forudsætning for alle fag, at læseindlæringen kommer i gang så hurtigt som muligt, selvfølgelig afpasset til det enkelte barns modenhed og indlæringstempi. Dansk er vores fælles sprog og faget er det kit der binder mange andre fag sammen. Eleverne bruger og anvender danskfagets mange paletter, hvor de f.eks lærer at analysere, tolke, perspektivere og anvende dette i de andre fags særlige egenart.

  • Fremmedsprog

Vi anser engelsk for at være det naturlige første fremmedsprog, der i dag skal mestres på et højt niveau for at begå sig i en verden med engelsk som globalsprog.  Derfor starter engelskundervisningen allerede i 0. klasse. Udover engelsk har eleverne tysk fra 4.klasse, som de kan prøve af i praksis, når de er på besøg på vores venskabsskole i Berlin. Fra 6.klasse har vores elever fransk. Det er dog frivilligt om eleverne vil gå til prøve i 9.klasse i fransk.

  • Naturvidenskabelige fag

I de naturvidenskabelige fag som matematik, natur/teknologi, fysik/kemi, geografi, biologi har vi flere undervisningslektioner end de vejledende timetal for fagrækken foreslår. For os er det vigtigt, at fagene bliver undersøgende, eksperimentelle og eleverne bevarer deres nysgerrighed og undring overfor alle de aspekter som disse fag kan give anledning til. Vi har rammerne til det i vores fysik/kemilokale og nye sciencelokale, derudover ligger skolen i omgivelser der giver anledning og mulighed for at komme ud i naturen.

  • Andre fag

Vi bliver ind i mellem spurgt om vi også har kreative fag, hvilket vi selvfølgelig har. I billedkunst læres og anvendes mange forskellige teknikker til at udtrykke sig på, og eleverne er stolte, når deres forskellige værker udstilles i skolens montre i administrationsbygningen. Men kreativitet er jo ikke noget der kun dyrkes i et fag, men noget der er gennemgående i alle skolens fag. Som et eksempel bliver der i danskfaget fremstillet film, hvor eleverne har stået for manuskript, lys, billede, komposition, klipning og musik og med elevernes kunnen med iPad og Mac, så er kvaliteten ofte meget høj.

Vi har ikke nogen idrætsfaciliteter. Når vi skal til idræt eller svømning kører vi med skolebussen til Karlslundehallerne og Solrød Svømmehal, hvor henholdsvis idrætsundervisningen og svømmeundervisningen foregår, men når vi skal have madkundskab så gå vi i vores eget skolekøkken, hvor eleverne både lærer at forberede, tilberede og ikke mindst spise deres egne retter.

Det bærende element

Uanset faget, så er det bærende element i undervisningen for os relationen mellem lærer og elev. Det er en relation, der bygger på værdier, hvor elev og lærer har en positiv omgangstone i dagligdagen og hvor respekten for eleven er tilstede, men også respekten for læreren og dennes arbejde er tilstede.

Vores motto ”glade børn lærer bedst” skal i al sin enkelhed virke på skolen – at hvis man som elev er tryg i skolen, har det godt med sine kammerater, har det godt med sine lærere – så er man motiveret til at modtage læring og kan have sit fokus der.

Undervisning er ikke kun fra lærer til elev. Undervisning er så meget mere i dag og selvom det lyder lidt klicheagtigt – så er undervisning også vejledning, rådgivning, det undersøgende, det eksperimenterende, det undrende.

Engang imellem skal der det ”hårde rugbrødsarbejde” til, hvor der trænes i mere formelle færdigheder i fagene. Der er ingen, der er blevet gode til hverken sport, arbejde eller andet, hvor der ikke er blevet trænet og øvet – sådan er det også på vores skole.

 

Læringsrummet

Men undervisning på Køge Bugt Privatskole er ikke begrænset til klasselokalerne. Den foregår også på hytteture, lejrskole, på en bytur, dagsekskursioner på museum eller i teateret. Læring sker igennem oplevelser, både faglige og sociale.

I vores emne/tema eller projektuger bryder vi undervisningen op og arbejder med fagene på andre måder end i de mere traditionelle skemalagte uger. Her arbejdes der på tværs af faggrænser og eleverne lærer her at anvende fagene i en anden kontekst. At fremlægge eller præsentere ens arbejde kræver overvejelser om formidling, d.v.s. at man har styr på, hvad/hvorfor og hvilket man vil fremlægge for ens kammerater og her byder elevernes Ipads og computere på et rigt udvalg af forskellige præsentationsprogrammer som vores elever lærer at håndtere.

 

IT i undervisningen

I tider hvor den teknologiske udvikling går stærkt og sikkert vil gå endnu stærkere i de kommende år, har vi valgt at 0.-3.klasse som noget helt naturligt har iPad med i undervisningen og at vores 4. – 9. klasse anvender enten en PC eller en MacBook ligeså naturligt i undervisningen. It bruges her ganske bevidst og målrettet som et værktøj, der kan noget. Dele af undervisningen i dag foregår via undervisningsportaler på nettet og derfor har det krævet en større omstillingsproces for år tilbage at gå fra kablet netværk til i dag trådløse netværk, der kan kapere alle devices, som der i dag anvendes på en almindelig skoledag – i hvert fald hos os.

Fagfordeling

Vi har foretaget den prioritering, at i forholdsvis mange af vores undervisningslektioner er der enten to lærere eller en lærer/pædagog tilstede, der samarbejder om undervisningen. Dette giver muligheder for alle – det giver mulighed for lærerne at have en dialog om undervisningen, hvad der virker og måske ikke virker, det giver mulighed for at tilgodese både den elev der skal have lidt ekstra udfordring, men også til den elev, der trænger til lidt mere støtte.

Scroll to Top