SFO

“Bjergets” vision, mission og mål

Skolens SFO – (SkoleFritidsOrdning) er en helt naturlig del af skolen. Alle elever fra 0.kl – 3.kl kan gå i SFO’en. Stort set alle elever anvender SFO’en efter skoledagen og SFO’en ligger da også helt integreret midt i skolen. SFO’en har egne lokaler, men benytter skolens øvrige lokaliteter om eftermiddagen, når behovet er for det. SFO’en åbner kl 7 om morgenen og lukker igen kl 17 om eftermiddagen – alle ugens fem hverdage. I skolens ferier har SFO åben hele dagen, dog har vi valgt at holde lukket 3 uger i sommerferien (hvilket bliver meldt ud, hvilke uger det er, da det kan skifte), de tre påskedage op til Skærtorsdag og mellem jul og nytår. Efter grundige undersøgelser om belægningsprocenter i ferier, blev ovenstående løsningen, da pengene skulle anvendes når der var flest børn.

I SFO’en møder børnene en lang række traditioner, der gennem årene er bygget op. Om efteråret bliver der på den store boldbane bygget en middelalderby, hvor der laves suppe på bålet, der arbejdes med læder og fedtsten, øvet krigskampe som ridder mm. Når julen begynder at nærme sig, bliver der i værkstederne produceret julegaver til forældre og bedsteforældre og vi slutter af med den årlige julekomsammen, hvor forældre og søskende spiser æbleskiver og laver julepynt. Straks efter nytår afholdes der nytårstaffel, hvor alle møder op deres stiveste puds og pænt, kommer op ad den røde løber og til festen ”skåler” nytåret ind.

Hen mod foråret bliver aktiviteterne mere og mere udendørs, hvor mooncars, bolde, sjippetove, stylter og al mulig andet bliver det mere foretrukne legetøj.

Pædagogerne er i skoletiden ofte sammen med lærerne i klasserne i undervisningstimerne, hvor de udfylder deres vigtige rolle med de kompetencer de har og er her med til at skabe et sundt, godt lærings- og trivselsmiljø.

Holdninger og værdier
Vi ønsker at skabe et afslappet fristed med tryghed og nærvær for børnene. Et sted – hvor man kan være sammen med sine kammerater under hyggelige former. SFO-tiden skal adskille sig fra skoletiden. I SFO’en har børnene fri, og der skal være rum til at slappe af og gøre, hvad man har lyst til samtidig med, at der også er tilbud om aktiviteter.

Målet er, at der skal være noget for alle. Derfor søger vi at skabe rammer og motivation for et varieret udbud af aktiviteter. De skal være såvel kreative som fysiske, men med et behørigt hensyn til, at børnene indimellem har behov for bare “at være”.

Børns leg
Vi prioriterer børns leg højt, da legen er den korteste vej til motivation, og legen er især vigtig, når der skal skabes et særligt fokus på udvikling og læring. Legen skaber indsigt og erfaring, som er barnets platform for udvikling af personlighed, socialt samspil og evnen til at agere fagligt kompetent. Børnene har behov for at fungere frit i de sociale netværk, som de indgår i.

Respekt for hinanden
Vi har fokus på gensidig tillid, ansvar og respekt mellem forældrer, pædagoger og børn. Vi arbejder bevidst med, at børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder på tværs af alder, køn mm. Dette sikrer muligheden for at skabe gode relationer imellem børnene i hverdagen. Ligeledes vægter vi, at vi alle taler sammen i et ordentligt sprog.

Aktive, deltagende forældre
Vi forventer aktive og interesserede forældre, som har tillid til, at vi som professionelle pædagoger vil deres barn det bedste. Vi tror på, at ud fra en åben og ærlig dialog kommer et godt konstruktivt samarbejde imellem forældre og pædagoger. Det er vores ønske, at I forældre har oplevelsen af, at I altid kan komme med spørgsmål, gode idéer osv. Vi opfordrer til, at alle forældre involverer sig i såvel børnenes skolegang som i deres fritid på SFO Bjerget. Vi ser gerne, at alle forældre bidrager med tid/praktisk hjælp i et vist opfang.

Det er vores mål er at Bjerget skal være et afslappet fristed med tryghed og nærvær for børnene.
  • Bjerget skal være på forkant med eventuelle problemstillinger.
  • Bjerget skal have omstillingsparate voksne – dagligdagen kan hurtigt ændre sig i forhold til vedtagende planer og aktiviteter.
  • Personalet på Bjerget skal være åbne for kritik og ros, så forældre og personale kan tage den “svære” samtale under ligeværdige forhold, så den gode dialog altid er tilstede.
  • Forældre, pædagoger og børn oplever gensidig tillid, ansvar og respekt for hinandens forskelligheder og på tværs af alder og køn.
  • SFO Bjerget skal være en integreret og ligeværdig del af skolen, så børnene føler, at de er en del af en helhed på Køge Bugt Privatskole.
  • Der skal være sammenhæng mellem lærernes og pædagogernes arbejde, og derfor er deltagelse i skole-hjem-samtaler samt forældremøder en prioritet.
April børn

Når vi hvert år nærmer os den 1.april, glæder alle sig til at sige velkommen til de ”små” aprilbørn, der kommer fra børnehaverne. Inden da har børnene været henne og se skolen og SFO’en enten sammen med deres forældre eller med deres børnehave. Aprilbørnene går ikke i skole, det gør de først, når de starter i august måned i 0.klasse, men de lærer at begå sig i skolen og vænne sig til at man nu går i en klasse med jævnaldrende pige og drengekammerater. Når man kommer som den største fra børnehaven og lige pludselig møder en dreng fra 9.klasse, så er verden meget stor.

Scroll to Top