FAQ

Spørgsmål vi ofte støder på:

 

Hvad er ”støtteforeningen”?

Støtteforeningen blev oprettet i 1979 samtidig med skolen. De daværende tilskudsregler gjorde at Støtteforeningen lejede bygninger ud til skolen. Efter at disse regler blev ændret, besluttede bestyrelsen at beholde støtteforeningen. Alle familier er medlemmer, men ønsker man ikke medlemskab, så kan man naturligvis melde sig ud. Opkrævningen er sat til juli måned, hvor der ikke bliver betalt skolepenge. Midlerne der bliver indbetalt, går udelukkende til børnene – som bolde, slippetove, tilskud til legeplads mm Det årlige beløb er 295,- kr. pr. familie.

Underviser lærerne i deres linjefag?

Lærerne underviser primært i deres linjefag. Mange lærere har siden deres seminarietid oplevet at få undervisningskompetencer i andre fag end deres linjefag gennem kurser og efteruddannelse, hvilket de så også kan undervise i. Skolen bruger relativt mange ressourcer på efteruddannelse – ikke kun af lærere, men også på resten af personalet.

Hvad gør skolen, hvis ens barn bliver mobbet?

At blive mobbet eller udelukket for et socialt fællesskab er ødelæggende for alle og især for børn. Derfor har skolen en meget klar holdning til mobning. Mobning tolereres ikke og bliver ”bekæmpet” med alle midler. Skolen har etableret legefællesskaber, trivselsgrupper, venskabsvenner mm. Alle forældre opfordres til at kontakte skolen hurtigst muligt, hvis enten ens eget barn eller andres børn bliver mobbet. Skolen hjælper ikke kun den der bliver mobbet, men også den der mobber, således at gentagelser ikke finder sted. Blandt det materiale som skolen anvender i den almindelige undervisning kan Maryfondens materiale nævnes. På hjemmesiden kan man se skolens officielle mobbepolitik og antimobbestrategi.

Hvordan er overgangen mellem skole og SFO – for de små elever?

Når skoledagen er forbi går næsten alle børn fra 0-3.klasse i skolens SFO. Der er altid plads til alle skolens børn fra 0.-3. kl. i SFO’en.

Hvor mange sprog bliver eleverne undervist i?

Allerede fra 0.klasse begynder eleverne at bliver undervist i engelsk, som de så har gennem hele skoleforløbet. Engelsk skal alle elever have. Eleverne får flere engelsktimer gennem deres skoletid end man normalt har.

Tysk bliver langsomt ført ind i børnenes verden fra 4.klasse og er for alle elever obligatorisk.

Fransk bliver sat på skemaet fra 6.klasse. Faget er også obligatorisk, men hvis faglige forhold taler for det, så kan skoleledelsen fritage eleven for fransk. Det er frivilligt – som det eneste fag – at kunne gå til eksamen i.

Kommer de på ture?

Mange af skolens klasser tager jævnligt på ture gennem skoleåret. Det er ture der spænder vidt al efter det faglige indhold. Skolen har kort til Eksperimentariet der er et hit blandt skolens elever.

Alle klasser kommer en gang om året på hyttetur med en overnatning, dog ikke 6. klasse og 9. klasse der tager på lejrskole.

  • 6. klasses lejrskole går ofte til Bornholm og varer en uge.
  • 9. klasses lejrskole går til Berlin (eller anden kulturby i Europa) og varer ligeledes en uge.

Der er forældrebetaling til både hytteture og lejrskoler.

Hvornår skal de i klub?

Elever i 3. klasse kan starte i klub den 1.april. Undtagelsesvis kan eleverne gå i skolens SFO til august, når de starter i 4. klasse for så derefter at begynde i klub. Det er forældre og elever der selv besøger klubben og tager stilling til, hvilken klub der skal vælges. ”Reglen” er, at forældrene i 3. klasse snakker sammen i slutningen af 2. klasse og i midten af 3. klasse tages beslutningen om klubvalg. Pædagogerne i SFO’en er altid villige til at hjælpe til med afholdelse af fællesmøder, vejledning mm

Har skolen en psykolog?

Skolen har en kommunal psykolog tilknyttet på lige fod med de øvrige skoler i kommunen. Skolen har gennem alle årene haft et fortrinligt samarbejde med de tilknyttede psykologer. Skolen benytter sig af alle kommunens services.

Hvad er SSP, PPR, BUR og AKT?

SSP – står for SkoleSocialPoliti og er et samarbejde mellem skole, kommune og politi. Skolen har en medarbejder der er fast tilknyttet en kommunal netværksgruppe.

PPR – står PædagogiskPsykologiskRådgivning og er en kommunal enhed, hvor bl.a kommunens psykologer arbejder. Skolen har et meget tæt samarbejde med PPR og hver uge kommer en repræsentant på skolen og snakker med relevante personer.

AKT – står for AdfærdKontaktTrivsel. Skolen har en AKT lærer. Elever der i perioder kan have det lidt svært f.eks ved sorg, forældres skilsmisse eller andet får samtaler med AKT læreren (med forældrenes tilladelse). Klasser kan ligeledes få besøg af AKT læreren – selvfølgelig i samarbejde med klasselæreren.

Scroll to Top