Udmeldelse

Udmeldelse af skolen skal være kontoret skriftligt i hænde senest 3 måneder før fraflytning med virkning fra d. 1. i en kalendermåned.

Bøger, computer/ipad samt andet af skolens ejendom skal afleveres INDEN fraflytning fra skolen. Desuden skal ny skole oplyses til administrationen.

Udmeldelse af SFO skal meddeles skriftlig 1 måned før udmeldelsen med virkning fra d. 1. i en kalendermåned.

Scroll to Top