Støtteforening

Støtteforeningen

Ved skolens start tilbage i 1979 havde Støtteforeningen meget stor betydning for skolens drift og økonomi, på grund af de daværende tilskudsregler fra staten. Med ændringer i tilskudsreglerne gennem årene, har Støtteforeningen mistet sin tilskudsværdi, men ikke sin værdi for skolen.

Foreningens formål blev ændret, så støtten gik til aktiviteter ”lidt” ud over det sædvanlige.

Som familie på skolen, er man automatisk medlem i Støtteforeningen. Man kan selvfølgelig melde sig ud, hvis man ønsker dette.

Fra bestyrelsens side har man bibeholdt, at juli måned skulle være betalingsfri både for skole og sfo (flere skoler har betaling i 12 måneder), med det håb at forældrene vil fortsætte deres medlemsskab i Støtteforeningen.

Midlerne fra Støtteforeningen har gennem årene været brugt til legepladsredskaber, boldbane, store og små legerekvisitter, bolde, blomster, kunst, digitale hjælpemidler – blot for at nævne lidt af aktiviteterne, store som små.

Gamle elever/familier, der stadig ønsker en tilknytning til skolen, vil ved opretholdelse af medlemsskab modtage skolebladet, når det udkommer.

På Støtteforeningens vegne

Scroll to Top