Søskendemoderation

Søskendemoderation

 

Hvem er søskende?

I dagens Danmark kan det være nødvendigt at præcisere, hvad man forstår ved søskende. Skolen har valgt at rette sig efter de regler, som Solrød Kommune følger, hvor det er bopælen, der afgør, hvem der betragtes som søskende:

Bekendtgørelse om forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn Kapitel 3
Søskenderabat

§ 7. stk. 2. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

 

Se takstblad for satser for søskenderabatter.

Scroll to Top