Om skolen

Skolen blev startet af en gruppe forældre i 1979, der ønskede et alternativt skoletilbud for børnene i området. Det var et bevidst valg fra starten at skolen skulle være en boglig skole, hvor der blev lagt vægt på en høj faglig standard, og at det var pædagogik, didaktik, færdigheder og kompetencer skolen skulle bygges på og ikke en bestemt religiøs eller politisk retning.

Efter moden overvejelse traf man beslutningen i 1990 om, at skolen skulle forblive med at være for bh.kl – 9.kl med ét klassetrin på hver årgang, samtidig med, at man traf en beslutning om, at man skulle bygge nye lokaler i mursten, der skulle indgå i landsbymiljøet, og altså blive i Solrød Landsby.

Vi gik fra pavilloner til nye bygninger og det nyeste skud på byggestammen er skolens sciencelokale.

Når eleverne skal til idræt I Karlslunde Hallen kører de med vores skolebus. Udover idrætskørsel henter skolebussen elever om morgenen ved Solrød Station  og kører dem tilbage igen efter endt undervisning. Når eleverne skal på hyttetur eller ekskursion, så er skolebussen også  ganske rar at have.

Vi er en lille landsbyskole og lægger meget vægt på at være forankret i lokalmiljøet. Vi har altid haft et rigtig godt samarbejde med kommunens forskellige medarbejdere, som vi har været i kontakt med i alle mulige sammenhænge.

(evt. link til uddybende tekst om skolens historie?)

Elevråd (Flyttes)

Om bestyrelsen

Skolens bestyrelse består af 5 valgte medlemmer og 2 suppleanter. (Link)

Om forældrerepræsentantskabet

Skolen har et forældrerepræsentantskab, der består af 2 valgte forældre fra hver klasse. (Link)

Om SFO + Aprilbørn

Flyttes og lægges under SFO

Trivsel

Lægges under skolens motto med overskriften ”Glade børn lærer bedst”

Scroll to Top