Hytteture & lejrskole

Hytteture

Der afholdes hytteture på alle klassetrin (dog ikke i 6. ´kl. og 9. kl.) Turen er selvfinansierende og betales over klassekassen. Skolen dækker udgifter til lærere og vikarudgifter.

Der er som udgangspunkt tale om 1 overnatning.

Der planlægges mange forskellige aktiviteter af social karakter med det formål at styrke klassens sociale relationer. Der kan indgå en form for “teambuilding” i turen – evt. i samarbejde med en SSP medarbejder

Lejrskole

Vi har lejrskole af en uges varighed i henholdsvis 6. kl. og 9. kl.

6. klasse

Klassen er på lejrskole i 1 uge (5 hverdage/4 overnatninger). Skolen betaler en del af disse udgifter. Beløbet reguleres så de aktuelle satser fortælles på klassemøde op til turen.

Vi har på skolen tradition for at lejrskolen går til Bornholm.

Faglige emner vil indgå i turen og der arbejdes selvfølgelig også med de sociale relationer.

9. klasse

Studietur til Berlin (eller anden storby i Europa). Turen har karakter af oplevelses- og kulturtur.

Turen indgår i elevernes uv-plan og har ofte været brugt som kilde-/referenceramme, når 9. klasse har fået udtrukket faget historie til eksamen. Vi vil have fokus på nogle af de mange kulturelle tilbud, som Berlin (eller anden storby) byder på. Turen er selvfinansierende for eleverne.

 

”Ud af huset” / Ekskursioner

Lærerne bestræber sig på at der i løbet af skoleåret vil være ture ud af huset, hvor læring og oplevelse vil være i fokus. Evt. entré og andet betales af klassekassen. Skolen har HT-kort og andre entrékort som vil blive brugt i den udstrækning, det kan lade sig gøre

 

 

 

 

Scroll to Top