Historisk rids

Sådan så bygningerne ud, da skolen overtog i 1979

Skolen blev startet af en gruppe forældre i 1979, der ønskede et alternativt skoletilbud for børnene i området. I samarbejde med skolens første leder – fandt man egnede lokaliteter og fik tilbud på pavilloner, hvor undervisningen kunne foregå. Forældrene kautionerede for lån til pavillonerne og kom med milde gaver til skolen, der skulle bruges til at starte med f.eks en støvsuger og en ringeklokke.

Forældre og lærere lagde rigtig mange timer i frivilligt arbejde for at skolen kunne starte i skoleåret 1979/80. Navnet Køge Bugt Privatskole skulle antyde, at man var en skole for hele bugtområdet og for alle elever.

Hovedbygningen var oprindeligt dyrlægebolig. Billedet er fra 50-erne

Det var et bevidst valg fra starten, at skolen ikke skulle være en eliteskole, men en skole for alle elever – ”vi har de hurtige elever og de mindre hurtige”. Det var ligeledes et bevidst valg fra starten at skolen skulle være en boglig skole, hvor der blev lagt vægt på en høj faglig standard, og at det var pædagogik, didaktik, færdigheder og kompetencer skolen skulle bygges på og ikke en bestemt religiøs eller politisk retning.

Vi vil være i Solrød

I skolens bestyrelse og med skolens personale blev der gennem årene diskuteret i hvilken retning skolen skulle bevæge sig hen størrelsesmæssigt og bygningsmæssigt – skulle man ”kun” være en skole fra bh.kl – 10.kl eller skulle man nu blive en større skole med måske 500 elever og skulle man blive ved med at være i pavilloner?

Efter moden overvejelse traf man beslutningen i 1990 om, at skolen skulle forblive med at være for bh.kl – 10.kl med et klassetrin på hver årgang, samtidig med, at man traf en beslutning om at man ville bygge nye lokaler i mursten, der skulle indgå i landsbymiljøet, og altså blive i Solrød Landsby. Det krævede opsparing og en stor økonomisk disciplin at vise banken, at man ”ville projektet”. Langt om længe fik skolen bevilliget et ”billigt” lån til 9,54% i rente og den første etape af byggeriet gik i gang. Mens byggeriet var i gang på skolens område, måtte skolen i et år opholde sig i HNG’s lokaler og lagerhal på Cementvej – nogle elever blev undervist i en kæmpehal andre i et mindre mødelokale, men igen – med pionerånd kommer man langt. Det var et kæmpe logistikarbejde, men det lykkedes igen ikke mindst i kraft af et stort gå -på-mod af både personale og forældre/bestyrelse.

Der bygges

I marts 95 kunne skolen så indvie byggeriet og sige velkommen til 4 nye klasseværelser, fysiklokale, SFO og depotrum.

Med samme determination blev næste proces igangsat med hensyn til byggeri af de næste lokaler. Denne gang blev arkitekt Keld Wohlert sat til at tegne skolen ”færdig”. Ud fra Wohlerts plan blev de sidste bygninger bygget færdige i 99 og 04. Med dette var skolen så fuldt udbygget – vi havde fået dejlige store klasselokaler med ventilation, vi havde fået nye faglokaler som skolekøkken og billedkunst mm, så ved indvielsen i sommeren 04 blev der pustet ud.

Alle pavilloner var nu væk – der var bygget nyt overalt med fuld kælder over det hele. Men den ældste bygning af dem alle – Administrationsbygningen – den gamle dyrlægebolig fra 1940, den var jo stadig ikke bygget om eller revet ned. Bestyrelse og ledelses besluttede, at bygningen skulle bestå og renoveres om, således, at både administration og personale ville få nogle fine rammer og ordentlige arbejdsforhold.

Det nyeste skud på byggestammen er skolens sciencelokale, der blev bygget i 2017, hvor undervisningen byder på nye muligheder for at undersøge, eksperimentere og undre sig over naturfaglige fænomener eller bare helt almindelige nære dagligsting

Elevrådet

Skolen har altid haft elevråd, men efter en lidt hensygnende tilværelse i et par år, blev elevrådet i 2015 reorganiseret og fik nye beføjelser og herunder indflydelse. Et eksempel på dette er skolens store ombygning af legepladser og udendørsområde. Her mødtes eleverne med leverandører og til deres store forundring skulle de forhandle med eleverne om udformningen og indkøb af nye lege/udendørsarealer. Efter disse forhandlinger indstillede eleverne deres forslag til skolens ledelse og bestyrelse der herefter godkendte både økonomi og forslag fra elevrådet. Det var stolte elever, der kunne indvie nye områder for ca 1,5 mio kr, og som de havde været ”ansvarlige” for.

Skolebus

Gennem alle årene har skolen manglet idrætsfaciliteter og derfor har skolen altid været nødsaget til at have en skolebus, der har kørt eleverne til idræt. De første år blev det i Jersiehallen, men de senere år er undervisningen foregået i Karlslundehallerne, da det dette er meget billigere at leje, på trods af kommuneforskellen.

Det er efterhånden blevet til mange skolebusser, men udover idrætskørsel, har bussen ligeledes hentet elever om morgenen ved Solrød Station og kørt tilbage igen efter endt undervisning, og når eleverne skal på hyttetur eller ekskursion, så er skolebussen ganske rar at have. I de første mange år betalte forældrene helt specifikt for kørsel med skolebussen. Efterhånden som årene gik blev trafikforholdene omkring skolen stadig værre, især om morgenen. Flere elever skulle tage skolebussen for at minimere biltrafikken og dette bevirkede, at kørsel med skolebussen blev gratis og samtidig indgik skolen en langtidsaftale med forsamlingshuset om, at skolen kunne benytte p-pladsen mod at betale for asfaltering og alm vedligeholdelse.

10. klasse

Hvor blev 10.klasse af? I mange år havde skolen 10.klasse – det var i mange år almindeligt at vores egne elever fra 9.klasse gik videre i 10.klasse – nogle få stykker forlod skolen i 9.klasse for at gå i gymnasiet. Dette billede ændrede sig i starten af 00’erne og stort set alle vores 9.klasses elever gik nu videre. Dette betød at vi skulle ud på ”markedet” og hente en stort set ny klasse hvert år, og med nye tiltag fra daværende regeringer der gerne ville af med 10.klasse, betød dette usikre tider – også økonomisk. Bestyrelse og ledelse besluttede derfor at lukke ned for 10.klasse, udvide klassekvotienten fra 22 til 24 for at have den samme økonomi. De overskydende lærerkræfter fra 10.klasse blev nu anvendt til to-lærerordning i de andre klasser. En ordning der sidenhen er blevet yderligere udbygget og styrket.

UV – materialer

Skolen har gennem alle årene altid haft som mål, at undervisningsmaterialer mm skulle være up to date. Udover almindelige bøger, materialer mm, anvender lærerne mange forskellige undervisningsportaler indenfor alle fagene. Fra den første computer kom ind på skolen til i dag er der ligesom alle andre steder sket en revolution. I dag har alle elever adgang til trådløst netværk, de små elever fra 0-3.kl har en iPad til rådighed og de større elever fra 4 -9.klasse har en MacBook som deres helt naturlige arbejdsredskab. Undervisningen flytter rundt fra den virkelige verden indendørs, udendørs og i den virtuelle verden mellem alverdens emner og temaer.

Køge Bugt Privatskole og Solrød Kommune

Skolen ligger i Solrød kommune og vi har altid haft et rigtig godt samarbejde med kommunens forskellige medarbejdere, som vi har været i kontakt med i alle mulige sammenhænge.  Uanset om det har handlet om elever, trafikforhold, sundhedstjeneste eller? Så har kommune og skolen altid haft en meget fin dialog.

Skolen som den tager sig ud i dag i 2019
Scroll to Top