Generalforsamling

I henhold til skolens vedtægter afholdes den ordinære generalforsamling i april måned på skolen. Datoen vil fremgå af skolens aktivitetskalender.

Indkaldelsen modtages i beskedsystemet i forældreintra med mindst 14 dages varsel og med nærmere angivelse af dagsordenen.

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsens formand senest 30 kalenderdage før generalforsamling.

Bestyrelsen

Formand: Pia Jee Skou Eilertsen
Næstformand: Pia Grubbe
Kasserer: Per Jensen Hangaard
Best. medlem: Mogens Hansen
Best. medlem: Jana Pohl
Suppl.: Ann-Kirstin Secher
Suppl.: Søren Meisner Bjerre
Scroll til toppen