Forældrerepræsentantskabet

Forældrerepræsentantskabet – Hvem er vi? Hvad laver vi?

Forældrerepræsentantskabet består af to forældre fra hver klasse, og fungerer som ”bindeled” mellem forældrene i klassen på den ene side og bestyrelsen og skoleledelsen på anden side. Kommunikationen bliver derved enkel og ligetil fra den enkelte forælder til klassens repræsentant og videre.

På forældremødet i den enkelte klasse vælges to repræsentanter på skoleårets sidste forældremøde, der hver sidder to år ad gangen, dog fortrinsvis forskudt således, at kontinuiteten i forældrerepræsentantskabet ikke brydes.

Vi mødes ca. 4 gange pr. skoleår sammen med skolelederen, en repræsentant fra Pædagogisk Råd, en repræsentant fra bestyrelsen og fra skolens SFO. På mødet orienteres om bestyrelsens arbejde, om hvad der sker i og på skolen, og hvad der i øvrigt sker i de forskellige klasser. Dette formidles videre til de øvrige forældre på forældremøder i klasserne.

På møderne diskuteres der ikke personsager.

Forældrerepræsentantskabet er et spændende forum, hvor tanker, ideer, problemer, gode forslag, ris og ros bliver vendt og diskuteret. Det er en anden måde at være involveret i og have indflydelse på sit barns skolegang.

Scroll to Top