Faglighed

Vi ser faglighed som et bærende og udviklende fundament for alle elevers skolegang. Faglighed er for os, når viden, forudsætninger og kompetencer anvendes når opgaver, problemstillinger undersøges, beskrives og løses uanset alder og klassetrin.

Den gode lærer/elev relation er et af de afgørende elementer for, om der sker den faglige og udviklingsmæssige progression gennem skoletiden.

 

Scroll to Top