Elevindflydelse

For skolen er det vigtigt, at eleverne lærer om

demokrati, åndsfrihed og medindflydelse

 

Valgprocedure

Derfor har skolen valgt at prioritere skolens elevråd meget højt. Skolens elevråd vælges gennem demokratisk valg på skolen, der er bygget op som et ”voksent valg”. Der skal vælges 7 kandidater til rådet og de vælges med h.h.v. 3 og 4 medlemmer i lige og ulige år således, at der altid er kontinuitet i rådet. Kandidaterne laver valgplakater og der bliver afholdt valgmøde, hvor de andre elever på skolen kan spørge ind til kandidaternes synspunkter.

På selve valgdagen er der lavet stemmelister og valgtilforordnede sørger for at afstemningen foregår både hemmeligt og at stemmesedlerne bliver lagt i en ”forseglet” boks. Efter endt af stemning bliver der på skolens kontor talt stemmer op og herefter mødes alle i skolegården, hvor resultatet bliver offentliggjort.

Herefter træder det valgte elevråd sammen og udpeger selv deres formand og sekretær.

Elevrådets virke

I det daglige arbejde mødes elevrådet ca én gang om måneden med skolens leder, hvor der arbejdes med de sager, der nu er på dagsorden. Det er selvfølgelig ikke alt, der kan diskuteres i elevrådet som eks personsager.

2 gange om året er elevrådet med til bestyrelsesmøde, hvor de fremlægger deres konkrete planer og hvad er i øvrigt arbejdes med. Ikke så få gange har elevrådet fået en sum penge med fra møderne til deres projekter.

Fra de mindste til de største klasser lærer eleverne at lytte til hinanden og være lydhøre overfor andres argumenter og meninger. Eleverne lærer at diskutere og argumentere for deres holdninger og tage ansvar for de fælles beslutninger der bliver truffet.

I skolens elevråd er repræsentanterne valgt blandt skolens øvrige elever. De vælges på simpel demokratisk vis. Eleverne der bliver valgt, skal lære at repræsentere alle elever og ikke kun egne synspunkter. Elevrådet mødes jævnligt med lærerrepræsentanter. Til mødet er der udarbejdet en dagsorden og der udarbejdes efter mødet et referat, som elevrepræsentanterne videregiver til deres respektive klasser.

Synliggørelse af elevindflydelsen

Det bedste eksempel på elevindflydelse var da skolen skulle have etableret nye legeområder. Her deltog eleverne fra første færd og var med til helt grundlæggende at bestemme, hvorledes området skulle tage sig ud. Eleverne holdt møder med de forskellige repræsentanter fra indbudte firmaer og udpegede selv det tilbud de syntes bedst om. Det var meget stolte elever, der kunne præsentere de nye legeområder, der til en pris af 1,5 mio kr skulle indvies ved at elevrådsformanden først holdt tale og derefte klippede den røde snor over og erklærede legeområdet for indviet.

Scroll to Top