Dansk

Vi ser det som en afgørende forudsætning for alle fag, at læseindlæringen kommer i gang så hurtigt som muligt, selvfølgelig afpasset til det enkelte barns modenhed og indlæringstempi. Dansk er vores fælles sprog og faget er det kit der binder mange andre fag sammen. Eleverne bruger og anvender danskfagets mange paletter, hvor de f.eks lærer at analysere, tolke, perspektivere og anvende dette i de andre fags særlige egenart.

 

Tilbage

Scroll to Top